8 startupów, ponad 3 miesiące akceleracji, 2000 godzin indywidualnej pracy z prawie 40 doradcami – tak można podsumować inauguracyjną rundę Akademickiej Ligi Startupów. Demo Day kończące pierwszy etap projektu odbędzie się we wtorek 4 czerwca w warszawskim WorkIn.

Do pierwszej rundy akceleracyjnej Akademickiej Ligi Startupów zakwalifikowały się: 3D Motion Control, Somigro, Timeqube, Hyper Poland, Geolearning, Instytut Wyobraźni, Solidnyprawnik.pl oraz Sensorium Lab. Przez ponad trzy miesiące startupy brały udział w warsztatach i indywidualnych sesjach monitoringowych.

– W ciągu 250 godzin pracy indywidualnej i warsztatowej ze startupami mieliśmy okazję poruszyć wiele zagadnień niezbędnych do budowania biznesu.  Doradzaliśmy startupom jak wybrać odpowiedni dla nich segment rynku, wspólnie wypracowywaliśmy modele biznesowe i projektowaliśmy usługi, procesy zakupowe czy kampanie on-linowe. – podsumowuje Patrycja Śrótwa z Fundacji MOST, koordynatorka projektu.

Akademicka Liga Startupów nie jest jednak projektem ukierunkowanym na zbudowanie modelu biznesowego osiągającego maksymalizację zysków. W czasie akceleracji przede wszystkim wypracowywano zrównoważony sposób działania startupu, który nie będzie wpływać negatywnie na otoczenie społecznie i środowiskowe.

– Cieszę się, że w trakcie całego procesu akceleracji bardzo często dyskutowaliśmy ze startupami o modelach biznesowych budowanych dla gospodarki obiegu zamkniętego. Uwzględnienie aspektu środowiskowego powinno następować już na samym początku rozwoju firmy, bo daje to dodatkowe spektrum możliwości zaplanowania strategii długofalowej. – podkreśla Śrótwa.

Akademicka Liga Startupów realizowana jest dzięki współpracy trzech fundacji: Most, Startup Hub Poland oraz Digital Knowledge Observatory ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 4 rundy akceleracyjne. Nabór do kolejnej, trzeciej akceleracji rozpocznie się w lipcu 2019. Wszystkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie www.startupleague.pl.

Akcelerator działa w ramach projektu pt.„Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.