Masz pomysł na nowy biznes, ale Twoja strategia biznesowa jest w rozsypce? Rozwijasz startup, ale czujesz się zagubiony w gąszczu dostępnych informacji? Robisz coś z pasji, ale brakuje Ci wsparcia ze strony eksperta biznesowego? Jeśli na przynajmniej jedno pytanie Twoja odpowiedź brzmi tak, to mamy rozwiązanie dla Ciebie! W końcu Akademicka Liga Startupów to akceleracja przygotowana na miarę Twoich potrzeb.

Akademicka Liga Startupów jest programem akceleracyjnym który wychodzi naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego biznesu. Oprócz wspólnych warsztatów z takich zagadnień jak sharing economy czy grow hacking, startupy mają możliwość pracy z mentorami w ramach indywidualnej ścieżki akceleracyjnej.

– Od prawie 8 lat wspieramy innowatorów i wizjonerów chcących wprowadzić innowacyjne, zaawansowane technologicznie produkty na polski rynek. Bardzo często widzimy, że produkt dobrze dopracowany pod kątem technologicznym, jednak startupowcy mają trudności z pozyskaniem pierwszego klienta czy przekonaniem do siebie inwestorów. W Akademickiej Lidze Startupów staramy się rozwiązać właśnie ten problem i wzmocnić miękkie kompetencje wśród założycieli startupów. – wyjaśnia Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland, jednego z operatorów projektu.

Jednym z kryteriów udziału w akceleracji jest tworzenie rozwiązania odpowiadającego na ważne dla współczesnego człowieka wyzwania społeczne i środowiskowe.

– Przy wyborze projektu istotne jest dla nas to, aby firma działała w ramach celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych – podkreśla Patrycja Śrótwa, koordynatorka projektu z Fundacji MOST. – Chcemy w ten sposób pokazać, że warto wspierać projekty realizujące cele, które są ważne dla społeczeństwa. Istotne jest też dla nas to, aby być czynnikiem zmiany naszego otoczenia poprzez wybór akcelerowanych projektów. – dodaje Śrótwa.

Oprócz społecznego wymiaru przedsiębiorstwa, firma zgłaszająca się do programu musi być zarejestrowana na Mazowszu oraz być podmiotem z sektora miko, małych i średnich przedsiębiorców. Dodatkowym kryterium formalnym jest także długość funkcjonowania firmy, który nie może być dłuższy niż 2 lata.

Rekrutacja do II rundy akceleracyjnej trwa do 10 maja 2019 roku. Formularz rejestracyjny i wszystkie dodatkowe informacje o programie są dostępne na stronie www.startupleague.pl.

Akcelerator działa w ramach projektu pt. „Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.