Szukasz sposobu na rozwój swojego startupu? Chciałbyś się nauczyć czegoś nowego, ale czujesz, że wszystkie dostępne szkolenia wydają Ci się bezwartościowe? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Akademicka Liga Startupów to program akceleracyjny szyty na miarę Twoich potrzeb.

Organizowany przez Fundację MOST, Startup Hub Poland i Digital Knowledge Observatory akcelerator umożliwia startupom zakwalifikowanym do programu indywidualną ścieżkę akceleracyjną. Ci, który pomyślnie przejdą proces rekrutacji, będą mieli opracowany indywidualny program rozwoju. Najpierw odbędzie się ocena faktycznego etapu projektu i analizy potrzeb. Na tej podstawie zostaną dobrane warsztaty, szkolenia i usługi doradcze, które najlepiej będą odpowiadać na wyzwania stojące przed przedsiębiorcami.

Przygotowując założenia Akademickiej Ligi Startupów zastanawialiśmy się nad tym, czym chcemy wyróżnić akcelerator na tle innych programów. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie zorganizowanie indywidualnej akceleracji z elastycznym i lepiej dopasowanym do uczestnika harmonogramem. Co więcej, startupy, które zakwalifikują się do projektu będą mogły skorzystać z prawie 250 godzin indywidualnego wsparcia mentorów z doświadczeniem biznesowym i technologicznym wyjaśnia Patrycja Śrótwa, koordynatorka projektu z Fundacji MOST.

Kto może aplikować do Akademickiej Ligi Startupów? Podstawowym kryterium formalnym jest posiadanie młodej (poniżej 2 lat) spółki zarejestrowanej na Mazowszu. Głównym kryterium jakościowym jest obszar, w którym działa firma. Do projektu wybierane są firmy, których rozwiązania pozytywnie oddziałują na otoczenie społeczne i środowiskowe.

W Akademickiej Lidze Startupów chcemy przede wszystkim wspierać founderów, którzy sukces mierzą nie tylko w pieniądzach, ale także w poczuciu spełnienia misji. Dla nas ważne jest to, aby proponowane rozwiązanie odpowiadało na jeden z problemów zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczących budowania zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki dodaje Śrótwa.

Rekrutacja do IV rundy akceleracyjnej trwa do końca listopada 2019 roku. Formularz rejestracyjny i wszystkie dodatkowe informacje o programie są dostępne na stronie www.startupleague.pl.

Akcelerator działa w ramach projektu pt. „Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.