Akademicka Liga Startupów rozpoczęła swoje rozgrywki w poniedziałek, 18 lutego 2019 roku. 8 mazowieckich startupów działających w obszarach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zaprezentowało się w Przestrzeni from Facebook. Teraz przez 3 miesiące mentorzy, doradcy i specjaliści będą pomagać w rozwoju ich biznesu.

Akademicka Liga Startupów  jest inicjatywą która wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Oprócz osiągnięcia satysfakcjonujących wyników finansowych, coraz bardziej liczy się sposób, w jaki dana firma oddziałuje na otoczenie społeczne.

– Zależy nam na pokazaniu młodym firmom, że można obrać inny kierunek niż ten wszechobecny na rynku. Uzyskiwanie profitów finansowych i dbanie o nasze otoczenie, w tym o ludzi i środowisko, to nie są przeciwstawne bieguny. Dlatego też zaangażowaliśmy doradcę specjalizuacego się w gospodarce obiegu zamkniętego, a nasi eksperci wiedzą, że jest to istotny element całego procesu doradztwa. – mówi Partycja Śrótwa, koordynatorka projektu.

W ramach projektu koordynowanego przez 3 organizacje: Fundację MOST, Fundację Startup Hub Poland i Digital Knowledge Observatory przeprowadzone zostaną 4 rundy akceleracji. W każdej z nich do akceleracji zostanie wybranych 10 startupów, które działają w obszarze 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Przez trzy miesiące do startupu dołącza grono specjalistów (do wykorzystania jest 250 godzin pracy doradców). W Lidze stosujemy indywidualny tok akceleracji a każda godzina pracuje na cele startupu. – mówi Jan Kaczmarek, prezes Fundacji MOST, głównego koordynatora projektu.

Do pierwszej rundy akceleracyjnej wybrano następujące firmy: 3D Montion Controls, Hyper Poland, GeoLearning, Instytut Wyobraźni, Rafał Igielski somiGRO, SensoriumLab, solidnyprawnik.com, oraz Timecube.

Dagmara Strzębicka, mentor Akademickiej Ligi Startupów podkreśla, że największą korzyścią dla startupów będzie praca z ludźmi, którzy na co dzień są trudnodostępni, zwłaszcza bez ponoszenia kosztów. – Dzięki opiece eksperckiej przedsiębiorcy uzyskają gotowe do wdrożenia rozwiązania strategiczne. W czasie akceleracji przedsiębiorcy będą mogli zderzyć swój sposób myślenia z perspektywą mentorów doświadczonych w działalności biznesowej na różnych rynkach. – dodaje Strzębicka.

I runda akceleracji Akademickiej Ligi Startupów potrwa do kwietnia 2019 roku. Tabelę pokazująca postęp rozwoju startupów w takich dziedzinach jak wpływ startupu na otoczenie społeczne i środowiskowe, rozwój strategii rozwoju biznesu w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju ONZ czy też zaangażowanie w budowanie społeczności za pomocą social media będzie można śledzić na stronie internetowej projektu oraz na Facebooku.

Akcelerator działa w ramach projektu pt.„Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.