Fundacja MOST wspiera rozwój przedsiębiorstw technologicznych organizując programy akceleracji i konkursy dla startupów oraz świadcząc usługi doradcze w zakresie zarządzania innowacją szybko rosnącym spółkom (scale-ups). Organizacja posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), certyfikowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Wspieramy procesy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, animujemy społeczność przedsiębiorców, a także promujemy proinnowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców technologicznych których rozwiązania mają pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój gospodarki światowej. Działamy od 15 lat w Warszawie, współpracując z podmiotami z całej Europy. Zespół Fundacji MOST wierzy, że przepływ wiedzy i dzielenie się doświadczeniem jest kluczowe dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Głównym celem Startup Hub Poland jest ułatwianie rozwoju startupów high-tech z Europy Środkowo-wschodniej. Misja SHP to połączenie przełomowych technologii z finansowaniem i wiedzą. Fundacja z powodzeniem i determinacją realizuje  wizję uczynienia z naszego kraju prawdziwego hubu technologicznego dla młodych naukowców i wynalazców – tych mieszkających w Polsce, jak również tych, których nieustannie zapraszamy do Polski aby wspierać ich rozwój jako firm made-in-Poland. Zespół SHP składa się z managerów inwestycyjnych, analityków, naukowców i zarządzających funduszami VC oraz inkubatorami, którzy współpracują przy wyselekcjonowanych przez Fundację projektach na zasadzie doboru kompetencji, potrzeb danego startupu oraz dostępności w Polsce specjalistów. Fundacja prowadzi szkolenia, spotkania ze startupami, działalność analityczną, due diligence projektów high-tech oraz spotkania inwestorskie.
(do listopada 2017 Fundacja Obserwatorium Zarządzania) jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), certyfikowaną przez Ministerstwo Rozwoju Jednostką Proinnowacyjną, zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. W ramach działań Fundacji realizowane są stałe autorskie programy badawczo – rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, digitalizacji i dystrybucji wiedzy cyfrowej, nowoczesnemu marketingowi i szeroko rozumianych technologii ICT, akceleracji i dostępu do kapitału dla MSP. Fundacja Digital Knowledge Observatory to inicjator powstania ekosystemu dla grupy projektów związanych z rozwojem ekonomii cyfrowej, pod wspólnym sub- brandem Digital Knowledge.

FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany w ramach projektu Akcelerator MOST przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.