Chcesz określić swoją grupę docelową w badaniu fokusowym? Chcesz nauczyć się sprzedawać swój produkt? Chcesz przygotować startup pod rundę inwestycyjną? Jeśli na choć jedne z powyższych pytań padła odpowiedź twierdząca, to znaczy, że Akademicka Liga Startupów jest właśnie dla Ciebie! Rekrutacja do ostatniej, piątej rundy programu to 15 lutego.

Akademicka Liga Statupów to bezpłatny i zindywidualizowany 3-miesięczny proces akceleracji, który – poprzedzony dokładną analizą potrzeb – będzie dostosowany bezpośrednio do potrzeb przedsiębiorców. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z prawie 250 godzin indywidualnych konsultacji z mentorami i praktykami biznesu.

Do udziału w projekcie zapraszamy młode, technologiczne spółki, które działają na Mazowszu, ale mają ambicję na szybki rozwój, np. poprzez uzyskanie wsparcia finansowego od inwestorów. Dzięki spersonalizowanej ścieżce akceleracyjnej i wsparciu w przygotowaniu takich dokumentów jak memorandum inwestycyjne na pewno zwiększymy szansę startupu na sukces. mówi Maciej Sadowski, prezes Fundacji Startup Hub Poland, jednego z operatorów programu.

Aby wziąć udział w akceleracji, trzeba mieć spółkę zarejestrowaną na Mazowszu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ponadto, firma powinna charakteryzować się innowacyjnym rozwiązaniem, które ma pozytywne otoczenie społeczne lub środowiskowe.

W naszych działaniach koncentrujemy się na wspieraniu spółek, które mogą realnie zmienić otaczający nas świat. Stąd też w ramach Akademickiej Ligi Startupów poszukujemy projektów, które w swoim DNA mają wpisaną misję usprawniania procesów za pomocą technologii czy wsparcia działań związanych z budowaniem społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tacy wizjonerzy i innowatorzy, którzy nie tylko mierzą sukces w złotówkach, ale także w bilansie oddziaływania na otoczenie, są jak najbardziej widziani w naszym projekcie dodaje Sadowski.

Projekt Akademickiej Ligi Startupów realizowany jest dzięki współpracy trzech fundacji: MOST, Startup Hub Poland oraz Digital Knowledge Observatory. Rekrutacja do V rundy akceleracyjnej trwa do 15 lutego 2020 roku. Formularz rejestracyjny i wszystkie dodatkowe informacje o programie są dostępne na stronie www.startupleague.pl.

Akcelerator działa w ramach projektu pt. „Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.