FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany w ramach projektu Akcelerator MOST przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

JAN KACZMAREK

JAN KACZMAREK

Chief Executive Officer

Fundacja MOST

Prezes Fundacji MOST. Przedsiębiorca, doradca, od ponad 13 lat wspiera firmy w tworzeniu strategii innowacji oraz pozyskiwaniu finansowania na badania, rozwój i komercjalizację technologii. Doradza start-upom i scale-upom technologicznym jak budować modele biznesowe, formułować strategie go-to-market. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie informatologii w specjalności afektywnych teorii informacji. 

MACIEJ SADOWSKI

MACIEJ SADOWSKI

Chief Executive Officer

StartUp Hub Poland

Prezes Startup Hub Poland
i Zarządzający StartVenture@Poland. Mentor
i analityk w kilkudziesięciu projektach pre-seed. Posiada 8-letnie doświadczenie szkoleniowe. Laureat New Europe 100. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Członek Komitetu ds. Nowych Technologii
i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej. Ekspert Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

JAKUB LEBUDA

JAKUB LEBUDA

Chief Executive Officer

Clipatize

Prezes międzynarodowej agencji kreatywnej Clipatize, działającej na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw z całego świata. Zbudował oddział Clipatize
w Emiratach Arabskich, gdzie aktualnie są obsługiwane oddziały MENA dla czołowych globalnych marek technologicznych m.in Canon, Microsoft,Emirates, Airbus, Siemens, Philips
. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie informatologii w specjalności afektywnych teorii.

TOMASZ PILEWICZ

TOMASZ PILEWICZ

Manager

Phillips

Starszy menadżer w dziale Business Innovation & Development w Philips w Europie Środkowej i Wschodniej oraz adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor Ekonomii w specjalności Innowacyjność Gospodarki (SGH). Posiada dyplom MBA w Przedsiębiorczości i Innowacjach (Wiedeński Uniwersytet Ekonomii
i Biz
nesu oraz Politechnika Wiedeńska).

JOANNA FOGLER

JOANNA FOGLER

Chief Innovation Strategist

Fundacja MOST

Od 10 lat współpracuje z innowatorami, startupami, MŚP, inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami inwestycyjnymi. Analizuje i ocenia projekty B+R pod kątem ich potencjału rynkowego i atrakcyjności inwestycyjnej. Wspólnie z innowatorami/startupami/MŚP wypracowuje modele biznesowe, wyznacza ścieżki komercjalizacji, kierunki rozwoju i cele strategiczne. Autorka i współautorka kilkudziesięciu biznesplanów, memorandów inwestycyjnych, strategii komercjalizacji i rozwoju.

DAGMARA STRZĘBICKA

DAGMARA STRZĘBICKA

Investment Manager

EdTech Hub Ventures

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze inwestycji typu seed, głównie jako współpracownik funduszy i inwestorów indywidualnych, m.in. Trio Fund, Black Swan Fund, Lewiatan Business Angels. Obecnie jest człnkiem zarządu EdTech Hub Ventures. Specjalizuje się w modelowaniu biznesowym, ocenie potencjału rynkowego, marketingu strategicznym i pozyskiwaniu kapitału. Jako trenerka i mentorka w programach akceleracyjnych i konkursach startupowych pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia projektu. 

PIOTR MACZUGA

PIOTR MACZUGA

Chief Executive Officer

Digital Knowledge Lab

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Współautor podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych metodyk. Autor szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie. Na co dzień kieruje Digital Knowledge Lab – studiem produkcji multimedialnych treści edukacyjnych działającym w ramach ekosystemu Digital Knowledge Village. Wykłada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

PIOTR BERTA

PIOTR BERTA

Head Grant Analyst

StartUp Hub Poland

Ekspert z obszaru analizy projektów high-tech, szczególnie w fazie przed inwestycjnej typu seed lub bezpośrednio po niej. Posiada doświadczenie w realizacji programów publicznych oraz programów badawczo-rozwojowych. Mentor w firmach doradczych i consultingowych oferujący wsparcie uczestnikom programu akcelarcyjnego w zakresie zdolności i strategii pozyskiwania funduszy prywatnych oraz publicznych,
w tym grantów rozwojowych dostępnych na Mazowszu.

ADAM ĆWIEK

ADAM ĆWIEK

National Projects Director

EXEQ

Project Manager, analityk i doradca w zakresie przygotowania strategii komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Specjalizuje się w sporządzaniu analiz ekonomiczno-finansowych, wycennie i prognozach finansowych. Przeprowadza analizy projektów pod kątem innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej. Przygotowuje studia wykonalności oraz biznes planów dla projektów inwestycyjnych, w tym o wartości powyżej 100mln.

JOONAS REUNAMO

JOONAS REUNAMO

Lead Engineer

 Engineering Design Center

Lead Engineer w Engineering Design Center. Inżynier ze specjalizacjami Usability i Systemy Cyfrowe (Tampere University of Technology, Finlandia). Konsultant technologiczny oraz specjalista od innowacyjnych rozwiązań z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z biznesem. Tworzy unikalny design oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie projektowania produktu, software’u i hardware’u. Ekspert w usability & customer experience. Pracował przy projektach z zakresu UX, wirtualnej rzeczywistości, robotyki, automatyki i wielu innych.

MARCIN SOŁODKI

MARCIN SOŁODKI

Investment Manager

Digital Knowledge Observatory

Zajmuje się edukacją na odległość – realizuje projekty edukacyjne w firmach komercyjnych, sektorze rządowym i pozarządowym. Autor projektów dziecięcych, takich jak Sieciaki.pl i Necio.pl dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci. Tworzy koncepcje środowisk do zdalnej edukacji, platformy e-learning oraz platformy do obsługi edukacji tradycyjnej. Realizuje projekty e-learningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z pełnym zakresem zadań w projektach. Pedagog zdolności. 

MARTA KLIMOWICZ

MARTA KLIMOWICZ

Head of Marketing

Monterail

Doktorka socjologii, od ponad 10 lat pracująca w branży internetowej. Specjalizuje się w marketingu internetowym, ma doświadczenie z budowania społeczności wokół produktów life-style’owych. Od ponad trzech lat pracuje dla polskich software house’ów, pomagając im w rozwoju biznesów na rynkach zagranicznych.

JAKUB ŻBIKOWSKI

JAKUB ŻBIKOWSKI

Innovation Project Manger

EXEQ

10 lat doświadczenia w branży konsultingowej to ponad 140 opracowanych projektów, w tym 65 o charakterze B+R+I oraz 33 tworzone we współpracy ze startupami z Polski, Szwecji
i Norwegii. Specjalizuje się
w zakresie analizy potrzeb rynkowych, istniejących rozwiązań́ oraz konkurencji na rzecz budowania unikalnej propozycji wartości.

JAN KUCZYŃSKI

JAN KUCZYŃSKI

Creative Director and Partner

Clipatize

Doświadczony dyrektor kreatywny w Clipatize, agencji marketingowej b2b. Odpowiada za produkcję animacji i filmów. Specjalizuje się w reklamie, brandingu, grafice, animacji. Jego główne obszary działania to komunikacja marki
i pojektowanie stron internetowych.

KATARZYNA ŚLUSARCZYK

KATARZYNA ŚLUSARCZYK

Partner

EXEQ

Doradca strategiczny w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na działalność B+R+I zarówno w Polsce, jak i Europie. Koordynatorka ponad 60 projektów dla Klientów EXEQ. Posiada bogate doświadczenie w ocenie potencjału przedsiębiorstwa, dobieraniu instrumentów finansujących technolgie i poszukiwaniu partnerów biznesowych.

MARCIN SAŁEK

MARCIN SAŁEK

Consultant

Logic Training

Konsultant, trener, coach. Specjalizuje się w systemowym podnoszeniu efektywności sprzedaży: tworzeniu strategii sprzedażowych, wdrażaniu systemów i standardów sprzedaży, wprowadzaniu produktów na rynek, budowaniu zespołów sprzedażowych i rozwijaniu ich kompetencji. Pracował m.in dla: Agory, Banku BPH, Banku Pekao, Banku PKO BP, Decathlonu, Grupy Lotos, Grupy Żywiec czy Polkomtela.

MARCIN ZIÓŁEK

MARCIN ZIÓŁEK

Srcum Master

KDM Poland

Agile coach, przedsiębiorca, trener i mentor. Od ponad 11 lat pracuje w branży IT, wspiera firmy w transformacjach, budowaniu samoorganizujących się zespołów, zwiększaniu zaangażowania i uzwinnianiu organizacji. Licencjonowany facylitator Management 3.0. Certyfikowany Scrum Master i Product Owner. Twórca warszawskiej grupy Management 3.0 Meetup Warszawa a także organizator konferencji Agile Coach Camp Polska.

MICHAŁ MROCZKIEWICZ

MICHAŁ MROCZKIEWICZ

Senior Business Development Manager

Livespace sp. z o.o.

Marketer z wykształcenia, praktyk sprzedaży z powołania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie
w sprzedaży – B2C i B2B. Od blisko dekady współpracuje
z najlepszymi menadżerami
w praktycznie każdej branży, pomagając w definiowaniu, zrozumieniu oraz przejęciu kontroli nad procesem sprzedaży. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i taktycznym dla zespołów sprzedaży.

MONIKA SOŃTA

MONIKA SOŃTA

Communications and Engagement Consultant

COMM.on communication boutique

Doradca w obszarze projektowania doświadczeń pracowników, często wprowadzając podejścia z obszaru scrumi agile.W roli wykładowcy
i badacza organizacji współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zespole MINDS. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla organizacji metodą LEGO® SERIOUS PLAY®. Jest jedynym w Polsce facylitatorem metody innowacji FORTH, która łączy obszary Design Thinking
i People-Centric Design.

NATALIA KOBZA

NATALIA KOBZA

Smart Cities and New Technologies Expert

Cogito Technology Consulting

Analityk biznesowy i project manager. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe: odbyła staże w Rocket Internet, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy WPHiIZ przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Jest doradcą w przygotowaniu strategii komercjalizacji projektów B+R oraz strategii rozwoju przedsiębiorstw w fazie start-up. Specjalizuje się w nowych technologiach związanych m.in. ze smart cities, IoT czy blockchain.

PRZEMYSŁAW LAHUTA

PRZEMYSŁAW LAHUTA

Investment Manager

VC Impera Alfa

Analityk finansowy i manager inwestycyjny. Pracował w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Polskim Instytucie Badań i Rozowoju. Specjalizuje się w określaniu kierunków rozwoju
i analizach rynkowych. Jest doradcą i ekspertem dla strtupów na wczesnym etapie rozwoju w zakresie przygotowania firmy do inwestycji.

PRZEMYSŁAW PUSTELNY

PRZEMYSŁAW PUSTELNY

Consultant, Service & Digital Product Design

Uniflow

Z wykształcenia psycholog
i projektant. Ekspert w obszarze projektowania i wdrażania usług
i produktów cyfrowych (Service Design, UX Design). Posiada prawie dwie dekady doświadczenia w projektowaniu, w tym projektowaniu użytkowym. W swojej karierze pracował zarówno w małych i dużych organizacjach min. jako Art Director czy Head of UX Design.

TOMASZ LAJFERT

TOMASZ LAJFERT

Business Owner, Coach

Mapa Motywacji

CFO, CEO i trener w obszarze rozwoju osobistej efektywności oraz budowania zespołów. Jest uprawniony do samodzielnego stosowania narzędzia Reiss Motivation Profile: profilowania motywacyjnego. Doświadczenie jako CFO w wielu młodych firmach ugruntowało jego pozycję jako specjalistym.in: w zarządzaniu finansami, rachunkowości zarządczej i przeprowadzaniu wycen.

TOMASZ WOJCIECHOWSKI

TOMASZ WOJCIECHOWSKI

Chief Executive Officer

GWDA

Menedżer przedsiębiorstw komunalnych, członek
i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania
w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca
i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek Rady European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego
w Poznaniu w zakresie ochrony środowiska. Doktor naukowy
w dyscyplinie kształtowanie środowiska na UTP w Bydgoszczy.

MICHAŁ GRZYWACZ

MICHAŁ GRZYWACZ

Radca prawny, doradca podatkowy

Kancelaria Radców Prawnych Michał Grzywacz-Arkadiusz Zawada

Współpracował przy projektach start-upowych w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, implementacji przyjętych rozwiązań, opiniowania umów inwestycyjnych. Ponadto doradza w obszarze planowania podatkowego transakcji. Pracuje
z klientami z branży budowlanej, reklamowej, oraz energetycznej. 

ARKADIUSZ ZAWADA

ARKADIUSZ ZAWADA

Radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Michał Grzywacz-Arkadiusz Zawada

Zajmuje się doradztwem
w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców. Pracuje
z klientami z branży optycznej, reklamowej, oraz ogrodniczej.

KATARZYNA KLIMEK

KATARZYNA KLIMEK

Chief Operating Officer, Co-founder

NU BEAUTY Line LTD / Fundacja MOST

Menedżer projektów z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się
w zarządzaniu innowacyjnymi projektami dla tzw. high-tech SMEs. Od 2009 roku aktywna uczestniczka polskiego ekosystemu startupowego. Pracowała dla funduszy seed/VC i programów akceleracyjnych. Founderka NU Beauty Line
i absolwentka prestiżowego Virgin Acceleration Programme (UK).

JAROSŁAW POTIUK

JAROSŁAW POTIUK

Principal Software Engineer

Polidea

Entuziastyczny i pragmatyczny inżynier, propagator technologii, inwestor. Współtworzy Polideę – po latach współprowadzenia
i budowania firmy (na wielu polach) jako CTO, wybrał powrót do pracy inżynierskiej. Od lat związany z technologiami mobilnymi. Posiada też doświadczenie w robotyce
i sztucznej inteligencji, a obecnie koncentruje się na budowaniu oprogramowania dla systemów działających w chmurach obliczeniowych.

ZBIGNIEW KRZEWIŃSKI

ZBIGNIEW KRZEWIŃSKI

Chief Executive Officer

CoWinners Sp. z o.o.

Doktor nauk ekonomicznych
z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w komercjalizacji wyników badań – zarówno po stronie inwestora (VC) jak i po stronie startupu. Współtworzył kilkanaście spółek technologicznych, uczestniczył
w kilkudziesięciu projektach związanych z komercjalizacją działalności naukowej, z których spora część zakończyła się wdrożeniem i wprowadzeniem produktów na rynek. Od 2010 roku jest Prezesem Zarządu
i współwłaścicielem
CoWinners Sp. z o.o.

MAŁGORZATA WARDA

MAŁGORZATA WARDA

Business Strategy Consultant

Warda Consulting Team

Posiada ponad 20 lat praktycznego doświadczenia
w sprzedaży, marketingu,
zarządzaniu projektami
i zespołami oraz organizacjami na rynkach B2B i B2C. Doświadczenie zdobywała w dużych korporacjach. Obecnie, jako konsultant, opracowuje modele
i strategie biznesowe dla nowych projektów, a także wspiera przedsiębiorstwa w przygotowaniu i realizacji strategii oraz optymalizacji procesów sprzedażowo – marketingowych.

PAULINA BRYM-CIUBA

PAULINA BRYM-CIUBA

Chief Operations Officer

Startup Hub Poland

Doświadczony project manager i organizator wydarzeń. Przez 10 lat organizowała Forum Ekonomiczne w Krynicy. Obecnie jest dyrektorem działań operacyjnych oraz programów akceleracyjnych w Fundacji Startup Hub Poland. Posiada Certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE2.

  JANUSZ BERTA

  JANUSZ BERTA

  Chief Executive Officer

  UTILE.PL

  Przedsiębiorca i mentor biznesu. Koncentruje się wsparciu biznesu ukierunkowanego na rynki Europy Środkowo-Wschodnie. Specjalista w budowaniu strategii biznesowych i zespołów sprzedażowych. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach sprzedażowych i marketingowych w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Wcześniej pracował w Microsoft przy wdrażaniu w chmurze. Obecnie współpracuje z Venture Capitals. 

  PIOTR CIŻKOWICZ

  PIOTR CIŻKOWICZ

  Profesor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych

  Szkoła Główna Handlowa

  Doświadczony data scientist i menedżer łączący świat akademicki z biznesem. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie akademickie i biznesowe w dziedzinie Data Science i 15-letnie doświadczenie menedżerskie w sektorach finansowym, doradczym i przemysłowym. Zrealizował transakcje o łącznej wartości przekraczającej 1 mld EUR, w tym transakcje VC o łącznej wartości ponad 10 mln EUR. Jest też profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  ADMIR BERBIU

  ADMIR BERBIU

  Investment Associate

  StarFinder Capital Fund

  Energetyczny i pełen pasji młody profesjonalista z doświadczeniem w branży technologicznej. Zajmuje się zarządzaniem projektami
  i inwestycjami. Od 2014 pracuje na stanowisku analityka inwestycyjnego w funduszach inwestycyjnych VC lub SEED.

  ALEKSANDRA SZYMCZAK

  ALEKSANDRA SZYMCZAK

  Prawnik

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Szymczak

  Radca prawny z prawie 12-letnim doświadczeniem w doradzaniu
  w transakcjach typu
  venture capital oraz M&A, negocjowaniu dokumentacji finansowania oraz obsłudze korporacyjnej spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Weil, Gotshal & Manges – jednej
  z czołowych międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie. W latach 2013-2015 była zastępcą dyrektora biura prawnego PKP Cargo S.A. odpowiedzialną za akwizycje, a w ostatnim czasie szefową biura prawnego Luma Investment odpowiedzialną za transakcje VC i M&A.

  KATARZYNA BIAŁKOWSKA

  KATARZYNA BIAŁKOWSKA

  Chief Executive Officer

  TWise

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse
  i Bankowość. Od 2003 roku posiada certyfikat CIMA. Ponadto, ma ponad 20-letnie doświadczenie na różnych, zarówno finansowych jak
  i managerskich stanowiskach. Obecnie pomaga firmom
  w przeprowadzaniu transformacji organizacyjnej przy użyciu nowej technologii z uwzględnieniem celów zrównoważonego biznesu.

  MAŁGORZATA SKORUPA

  MAŁGORZATA SKORUPA

  Marketing Manager

  StartUp Hub Poland

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Grand Valley State University (Michigan, USA).  Posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń na skalę międzynarodową. Obecnie zajmuje się promocją polskiego środowiska startupowego
  w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  KUBA JEDLIŃSKI

  KUBA JEDLIŃSKI

  Marketing Consultant

  Freelancer

  Marketingowiec, sprzedawca
  i entuzjasta nowych technologii. Zajmuje się budowaniem strategii umożliwiających nowym firmom wejście na rynek. Rozwija koncept storytellingu oraz opracowuje  modele biznesowe dla biznesów zajmujących się komercjalizacją opowieści marketingowych.

  NOEMI MALSKA

  NOEMI MALSKA

  Investment Manager

  Hyperion Alfa

  Kreatywny lider z międzynarodowym doświadczeniem. Posiada umiejętności i doświadczenie
  w zarządzaniu na skalę międzynarodową zarówno spółką portfelową, jak i funduszem Venture Capital w branżach związanych z nowymi technologiami.

  TOMASZ CICHOWICZ

  TOMASZ CICHOWICZ

  Manager & Business Advisor

  TCCS Consulting & Management Services

  Przedsiębiorca z ponad 10-letnim doświadczeniem
  w budowaniu i prowadzeniu własnych startupów, jak
  i funduszy VC. Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, fundraisingowego oraz transakcyjnego. Mentor w najlepszych programach startupowych w Polsce. Obecnie Partner w funduszu Nunatak Capital. Ukończył Informatykę na Politechnice Łódzkiej i Coventry University oraz studia EMBA na ESMT w Berlinie.

  PAULA PUL

  PAULA PUL

  Managing Partner

  Lawmore

  Założycielka grupy firm kompleksowo obsługujących spółki technologiczne i fundusze inwestycyjne. Specjalizuje się
  w obsłudze inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Doradza w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału. Pomaga przy wypracowaniu odpowiedniej dokumentacji inwestycyjnej. Organizuje VC SPEED DATING – wydarzenie o międzynarodowym zasięgu łączącego startupy i fundusze inwestycyjne.

  SŁAWOMIR MAJ

  SŁAWOMIR MAJ

  Doradca biznesowy / Freelancer

  Doradza firmom jak pozyskać kapitał na rozwój, pomaga w przeprowadzeniu analizy potrzeb i możliwości rozwoju, opracowuje wnioski i biznesplany dla różnych grup klientów. Od kilkunastu lat z powodzeniem zarządza projektami, a także zajmuje się oceną projektów jako ekspert zewnętrzny.

  KATARZYNA ANTOSIEWICZ

  KATARZYNA ANTOSIEWICZ

  Trener biznesu, Ekspert UE, menedżer projektów

  Antosiewicz.edu

  Założycielka grupy firm kompleksowo obsługujących spółki technologiczne i fundusze inwestycyjne. Specjalizuje się
  w obsłudze inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Doradza w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału. Pomaga przy wypracowaniu odpowiedniej dokumentacji inwestycyjnej. Organizuje VC SPEED DATING – wydarzenie o międzynarodowym zasięgu łączącego startupy i fundusze inwestycyjne.

  YULIYA HOIKA

  YULIYA HOIKA

  Content Marketing

  Startup Hub Poland

  Kreatywna project managerka z 4 letnim doświadczeniem pracy w agencjach reklamowych. Opracowuje strategie marketingowe dla nowych produktów, zwłaszcza na rynki rosyjskojęzyczne. Tworzy angażujące teksty w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Interesuje się też tematem migracji ekonomicznych i rozwojem środowiska startupowego w Polsce.

  MICHAŁ NOGALA

  MICHAŁ NOGALA

  Promocja audiowizualna

  Absolwent Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Od prawie 10 lat zajmuje się produkcją audiowizualną, w tym materiałów promocyjnych dla startupów i organizacji pozarządowych. Laureat Grand Video Awards 2019: zwyciężył w kategorii Kultura i sztuka za film „Rapowana historia kina – kino prymitywne”.

  A TO JESZCZE NIE KONIEC – LISTA MENTORÓW JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA!

  FINANSOWANIE

  Projekt współfinansowany w ramach projektu Akcelerator MOST przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.