Z niemałymi przeszkodami spowodowanymi pandemią COVID-19 udało nam się zakończyć III rundę Akademickiej Ligi Startupów. W zorganizowanym w miniony poniedziałek (25.05) w formie online Demo Day zaprezentowało się 9 startupów uczestniczących w akceleracji. Dzięki połączaniu w formie wideokonferencji z inwestorami udało się wybrać startup, który zrobił największe postępy w czasie trwania programu. Zwycięzcą został DoxyChain, startup tworzący oprogramowanie do zarządzania dokumentami w chmurze.

Do III rundy Akademickiej Ligi Startupów zostały zakwalifikowane: Accubodysize, Beviado, Bitres, DoxyChain, Fundacja Digital Creators, Genomic.me, Syntonic, Cellural Genomics i Naviration. Podczas trwania akceleracji spółki miały możliwość uczestniczenia najpierw w formie offline, a w czasach pandemii koronawirusa wirtualnie w indywidualnych spotkaniach z mentorami i praktykami biznesu.

Uczestnicząc w Akademickiej Lidze Startupów stało się to, co było nam obiecane. Mieliśmy akcelerować, przyspieszyć i rzeczywiście tak się stało. Bez tego wsparcia na pewno nie bylibyśmy tam, gdzie teraz jesteśmy. Uwierzyliśmy, że nasz pomysł ma sens, że takie rozwiązanie jest potrzebne i ma szanse być zrealizowane podsumował Mikołaj Tarchalski, jeden z założycieli Naviration.

Chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które całkowicie odmieniły nasz startup: m.in. Janowi Kaczmarkowi, Barbarze Domaradzkiej czy Marcinowi Sałkowi. Mentorzy wspierali nas niezależnie od pory dnia i nocy. Gdy byli nam potrzebni, byli dla nas i za to serdecznie dziękujemy mówił podczas Demo Day Kamil Kamiński z firmy Bitres.

— Nasza zindywidualizowana ścieżka była bardzo kręta. Bardzo dużo założeń się przebudowało w czasie akceleracji. Przychodziliśmy z jednym pomysłem, a skończyliśmy z innym, bo sytuacja na rynku wymagała dostosowania. Mam nadzieję, że teraz już szybko będziemy mogli dostarczyć konkretny produkt na rynek. Bardzo dziękuję za całą akcelerację i za dzisiejsze wydarzenie — skomentowała Agata Kozłowska z firmy Beviado.

Zwycięzcą III rundy Akademickiej Ligi Startupów został DoxyChain. Startup wykorzystał technologię blockchain i opracował rozwiązanie umożliwiające zdalne podpisywanie i bezpieczne zarządzanie dokumentami na odległość.

— Akademicka Liga Startupów dała nam świetne materiały dla naszego startupu. Dzięki Wam stworzyliśmy promocyjne wideo, strategię kontentową, a nawet wsparliście nas w przygotowaniu dokumentów pod relacje inwestorskie. To była ogromna pomoc z Waszej strony — spuentował Gabriel Dymowski, co-founder DoxyChain.

Akademicka Liga Startupów to program realizowany dzięki współpracy trzech fundacji: Most, Startup Hub Poland oraz Digital Knowledge Observatory ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie biznesowe młodych, innowacyjnych spółek działających na terenie Mazowsza w myśl Celów Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Akcelerator działa w ramach projektu pt.„Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.