Zakończyliśmy pierwszą rundę Akademickiej Ligi Startupów. 8 startupów skorzystało z pomocy 37 ekspertów z różnych obszarów biznesowych. Według naszych statystyk przedsiębiorcy i mentorzy spędzili około 2000 godzin nad tworzeniem zrównoważonych modeli biznesowych.

Wspólne warsztaty, indywidualne konsultacje, spotkania z praktykami biznesu – to jedynie kilka usług, z których skorzystały startupy biorące udział w Akademickiej Lidze Startupów. Jak wspominają ten czas przedsiębiorcy, którzy zmagali się w I rundzie akceleracyjnej?

Rafał Igielski, założyciel SomiGRO: SomiGRO jest bardzo młodym startupem, dlatego bardzo skorzystaliśmy na wszystkich oferowanych warsztatach min. na temat budowania oferty, rozmów z klientem i sprzedaży. Dzięki programowi dopracowaliśmy pierwszą usługę, którą chcemy zaproponować wybranej grupie docelowej, którą – po zakończeniu akceleracji – zbadamy pod kątem upodobań i potencjalnego zainteresowania.  Pracowaliśmy również nad stworzeniem spójnego wizerunku firmy oraz „wyjściem do sieci”, korzystając z cennych rad ekspertów oraz zespołu Fundacji MOST, która była naszym opiekunem w czasie akceleracji.

Michał Leluch, CEO 3D Motions Control: Dzięki Akademickiej Lidze Startupów rozwinąłem umiejętności z zakresu zarządzania projektami, marketingu oraz komercjalizacji prac rozwojowych. Bardzo sobie cenię, że miałem możliwość poznania doświadczonych mentorów, którzy mieli już okazję zmierzyć się z problemami, z którymi mierzą się młode firmy takie jak moja.   

Andrzej Dobrucki, współzałożyciel TimeCube: Akademicka Liga Startupów zaoferowała nam nieocenione wsparcie przy rozwoju kluczowych kompetencji – sprzedaży i marketingu. Dzięki wysoce spersonalizowanym warsztatom z doświadczonymi mentorami mocno zwiększyliśmy swoją wiedzę w najważniejszych dla nas dziedzinach.

Czekając na efekty akceleracji, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać (albo nawet polepszać) poziom usług dla startupów z kolejnych rund akceleracyjnych,

Akcelerator działa w ramach projektu pt.„Akcelerator MOST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.03.01.02-14-9607/17-00.